Každý obyvatel domu má přístup

na iDomovníka dle zvolené role, se kterou souvisí určitá práva. Přidané příspěvky chodí každému uživateli iDomovníka e-mailem.
Není třeba se tedy do systému hlásit, abyste zkontrovali novinky, domovník vás na nový příspěvek vždy upozorní způsobem, který si zvolíte.

Přihlášení

Na adrese www.idomovnik.cz v pravém horním rohu pomocí přihlašovacího emailu a vygenerovaného hesla, které dostanete v e-mailu. Toto heslo bylo zasláno pouze vám, proto si jej uschovejte, až dokud nenastavíte v systému své vlastní heslo.
Toto heslo lze velmi jednoduchým způsobem změnit v editaci vašeho profilu ihned po přihlášení nebo z vaší adresy www.idomovnik.cz/mestoadresacislodomu.
To znamená, že pokud například bydlíte v Brně na ulici Česká 5, vaše přímá adresa pro přihlášení bude www.idomovnik.cz/brnoceska5.
V případě, že zadáte adresu tímto způsobem, dostanete se ihned na veřejnou část, kde jsou vyvěšeny informace veřejné sekce.
Tato adresa slouží jako přímý link na vaše družstvo
či sdružení a může být uvedena v jiných online dokumentech souvisejících s vaším domem.

Sekce

Na nástěnce iDomovníka naleznete celkem 8 sekcí.
Mezi základních 5 patří:

  • oznámení výboru,
  • schůze,
  • dokumenty,
  • hlášení závad,
  • hlasování.

Doplňkové sekce jsou informace a volitelná sekce, kterou můžete pojmenovat podle své potřeby.
Poslední sekce vše je souhrnná a vidíte v ní na jednom místě všechny příspěvky podle data vložení.

V barevně odlišených sekcích se jednoduše orientujete
a v horní části online nástěnky vidíte její název. Proto vždy poznáte, kam jednotlivé příspěvky patří.

Další část nástěnky tvoří seznam lidé v domě a zde najdete všechny sousedy s kontakty a informacemi, které o sobě vloží do svého profilu.

Kalendář pak slouží k tomu, že uvidíte všechny budoucí
a minulé příspěvky
seřazené v kalendáři.

Tvorba příspěvků

Tvorba příspěvků je zcela jednoduchá.
Zvolíte přidat příspěvek, určíte, zda je veřejný nebo neveřejný a můžete nastavit datum, kdy má být publikován nebo smazán. Příspěvek lze editovat, přidávat k němu přílohy nebo přispívat komentáři.

Poté, co vložíte příspěvek, objeví se na nástěnce s datem zveřejnění. Obsahuje nadpis a text a je vidět, zda obsahuje přílohy nebo komentáře. Veškeré možnosti
k zobrazení nebo editaci najdete v možnostech přímo u příspěvku.


Oznámení o novince na nástěnce iDomovníka přijde každému uživateli na e-mail. O žádnou informaci tak nepřijdete a domovník vám ji oznámí způsobem, který
si zvolíte.

Role u iDomovníka

Všichni obyvatelé domu mají přístup na iDomovníka, v níž jsou tři uživatelské role.
Hlavní správce: má neomezená práva v adrese, ke které patří. Uděluje role jednotlivým členům adresy, určuje volitelné sekce příspěvkům, má přehled o celé adrese. Může vkládat, editovat a mazat všechny příspěvky, přílohy k příspěvkům, komentáře.
Správce: může vkládat, editovat a mazat všechny příspěvky, přílohy k příspěvkům, komentáře.
Uživatel: může přidávat příspěvky a přílohy pouze do sekcí hlášení závad, hlasování, informace a volitelné. Mohou přidávat, editovat a mazat pouze svoje příspěvky.